Proeftuinenproject

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Als er sprake is van overgewicht of obesitas is het van belang dat zowel het kind als het gezin de juiste ondersteuning en zorg krijgt. Het project Care for Obesity (C4O) werkt sinds 2013 aan de versterking van de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Waarbij het verbeteren van kwaliteit van leven van deze kinderen en hun maatschappelijke participatie bevorderen het uiteindelijke doel is. 


Het project ‘Succesvol naar lokale ketenaanpak voor het kind met overgewicht of obesitas’, kort gezegd het proeftuinenproject, is onderdeel van C4O.

 

Van basismodel naar landelijk model ketenaanpak overgewicht

In samenwerking met acht proeftuinen streeft C4O naar een landelijk toepasbaar model voor inhoud, organisatie, bekostiging en ontwikkeling van de keten voor ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders/verzorgers. De eerste versie van het landelijk model is het basismodel, ontwikkeld door de gemeenten Amsterdam en 's-Hertogenbosch. Het afgelopen jaar (2017-2018) heeft een doorontwikkeling van het basismodel naar het concept landelijk model plaatsgevonden. Dit is gebeurd op basis van de ervaringen van de verschillende proeftuingemeenten in het (zo ver als mogelijk) lokaal toepassen van het basismodel. Via deze website is de meest recente versie van het model te downloaden.

 

Toolbox

In de loop van 2018 plaatst C4O verschillende tools online die ondersteuning bieden bij het realiseren van een ketenaanpak.

 

Meer informatie