Het digitaal platform is opgezet om de verschillende proeftuinen met elkaar te laten communiceren. Enkel betrokkenen bij de proeftuinen hebben toegang tot dit platform.