Handreiking

De handreiking ondersteunt stapsgewijs de praktische realisatie van de lokale variant van een ketenaanpak conform het landelijk model. Bij elke stap horen hulpmiddelen die op basis van de praktijk (in samenwerking met de acht proeftuingemeenten) zijn ontwikkeld.
De handreiking en bijbehorende hulpmiddelen worden eind 2018 opgeleverd.