Proeftuinenproject

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Als er sprake is van overgewicht of obesitas is het van belang dat zowel het kind als het gezin de juiste ondersteuning en zorg krijgt. Het project Care for Obesity (C4O) werkt sinds 2013 aan de versterking van de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Waarbij het verbeteren van kwaliteit van leven van deze kinderen en hun maatschappelijke participatie bevorderen het uiteindelijke doel is. 


Het project ‘Succesvol naar lokale ketenaanpak voor het kind met overgewicht of obesitas’, kort gezegd het proeftuinenproject, is onderdeel van C4O.

 

Van basismodel naar landelijk model ketenaanpak overgewicht

In samenwerking met acht proeftuinen streeft C4O naar een landelijk toepasbaar model voor inhoud, organisatie, bekostiging en ontwikkeling van de keten voor ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders/verzorgers. De eerste versie van het landelijk model is het basismodel, ontwikkeld door de gemeenten Amsterdam en 's-Hertogenbosch. Het afgelopen jaar (2017-2018) heeft een doorontwikkeling van het basismodel naar het concept landelijk model plaatsgevonden. Dit is gebeurd op basis van de ervaringen van de verschillende proeftuingemeenten in het (zo ver als mogelijk) lokaal toepassen van het basismodel. Via deze website is de meest recente versie van het model te downloaden.

 

Handreiking

Eind 2018 levert C4O een handreiking op die ondersteunt bij de praktische realisatie van de lokale variant van een ketenaanpak conform het landelijk model. De handreiking helpt stapsgewijs het realisatieproces te doorlopen. Bij elke stap zijn hulpmiddelen te vinden die op basis van de praktijk zijn ontwikkeld en je op weg kunnen helpen.

 

Meer informatie