Uitvoerende partijen

Care for Obesity (C4O)

C4O monitort en evalueert de proeftuinen en zorgt voor uitwisseling van ervaring, kennis en inzichten. C4O verwerkt nieuwe inzichten in het model. Eind 2018 is een landelijk model met mogelijkheid voor lokale variatie het resultaat.

  

C4O wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Sinds 2013 werkt C4O aan het versterken van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. De projectorganisatie is ondergebracht bij de Afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

De projectorganisatie van het proeftuinenproject van C4O bestaat uit een projectteam en een kernteam. Het projectteam is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het landelijk model. Het kernteam is verantwoordelijk voor de uiteindelijke borging van het landelijk model. 

 

Deelnemende proeftuinen

Om tot een landelijk model te komen is ervoor gekozen met 8 gemeenten te gaan samenwerken. Deze gemeenten zijn geselecteerd aan de hand van reeds aanwezig zijnde:

  • Activiteiten binnen de gemeente op het gebied van ondersteuning en zorg en bijbehorende de ketensamenwerking voor het kind met overgewicht of obesitas;
  • Politiek bestuurlijk commitment;
  • Betrokkenheid van de zorgverzekeraar.

 

Verder is gekeken naar voldoende landelijke spreiding en het aantal zorgverzekeraars dat door deelname van deze gemeenten bereikt wordt.

 

Kaart NL C4O Plaatsnamen groot

  

      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De proeftuinen werken in hun eigen gemeente aan het versterken van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Zij brengen hun ervaringen in voor de ontwikkeling van het landelijk model en toolbox realisatie ketenaanpak.

 

Deelnemende zorgverzekeraars

  • Zilveren Kruis
  • CZ
  • Menzis
  • De Friesland
  • VGZ