Voor wie?

Gemeenten 

Het model biedt bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten een referentiekader voor de afweging hoe effectief vorm te geven aan de jeugdhulpplicht voor kinderen met overgewicht en obesitas.

 

Lokale partners

Het model biedt lokale partners, zoals aanbieders van ondersteuning en zorg, inzicht in hoe een keten voor ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht en obesitas te realiseren en bekostigen is.

 

Inkopers gemeenten en zorgverzekeraars

Het model biedt duidelijkheid aan inkopers van gemeenten en zorgverzekeraars over de interpretatie van relevante regelgeving en de grenzen van ieders verantwoordelijkheid; belangrijke randvoorwaarden om te komen tot een samenhangende inkoop van ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas.  

 

Overige belangstellenden

Het model biedt overige relevante kennisinstellingen, beleidsmakers, beroepsverenigingen, belangenverenigingen etc., inzage in hoe momenteel gedacht wordt over passende begeleiding van het kind met overgewicht en hoe deze begeleiding in te richten is.